Vouchers

ВАУЧЕРИТЕ : ЕДНА УСЛУГА В ПОЛЗА НА ВСИЧКИ
или ”ваучерите за храна “ и какво представляват те ?

За авторството на западната алтернатива на социалистическите купони претендира англичанинът д-р Джон Хоук още през 1954 г. В съвременния си вид обаче е въведена във Франция през седемдесетте години на ХХ век. Към момента само в Европа от услугата се ползват над 20 млн.души. Обядването в така наречените ”тикет ресторанти“ е практика в над 30 страни в целият свят, включително Китай, Индия, САЩ, Бразилия, Мексико и Уругвай. Системата е широко разпространена във Франция, Англия, Италия, Германия, Турция и Швеция . В последните години навлезе и в бившите соцстрани Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния. Във времето тя се доразвива и ако в началото е била предимно за хранене в ресторанти и закупуване на хранителни продукти, то днес от операторите се предлагат и много други услуги, като кетъринг, химическо чистене, работно облекло, фитнес, гледане на деца, грижи за дома, културни мероприятия, организиране на ваканционен отдих и други.

На какво се дължи популярноста на тази система ?
Причината за голямата известност на този вид разплащане е, че то е изгодно и за работника, и за работодателя, и за държавата. Чрез системата се постига удобство и прозрачност в отделните процедури, както и това, че средствата се използват по предназначение за постигане на определената цел и задоволяване потребностите на служителите. Редица изследвания на СЗО и МОТ доказват, че само ако с 1% се увеличи калоричноста на приетата храна в обедната почивка, това води до повишаване с 2.27% производителноста на труда. Социалните придобивки за работниците ще заемат все по-голям дял в отношенията работник – работодател с наближаване приемането ни за член на ЕС. Затова въвеждането на системата ”ваучери за храна“ е само първата стъпка в тази насока.

Работодателят се освобождава от окончателен данък на тези 60 лева. Лесното и удобно изпълние на процедурите спомага работодателя да намали разходи за административнo обслужване, както и разрешавайки съществени потребности на служителите да ги стимулира и мотивира към по-голяма лоялност. Всички разплащания между участниците в системата /без персонала/ се извършват по банков път, а това е един от начините по-вече обороти да ”излязат на светло“.
Търговските обекти сключили договор със съответния оператор си осигуряват клиентопоток, гарантиращ стабилни, допълнителни месечни постъпления. Системата на разплащане осигурява висока степен на сигурност и регулярно постъпление на средства. Изследвания в страните, вече въвели системата, сочат че стокооборота в търговските обектите, сключили договори, се е увеличил средно с 20 – 30 %.
Ваучерното хранене е едно от решенията, използвани от мениджърските екипи, за сближаване на личните предпочитания на работещите и високите изисквания на фирмите.

В заключение, системата ”ваучери за храна“ има трайни традиции не само във високо развитите Европейски държави, но вече добива широка популярност и в бившите соцстрани. А България винаги е била част от Европа.