Разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна съгласно заповед на министъра на финансите ЗМФ 138/12.02.2004 г.,