„Призма Лукс” ООД стартира инициатива за намаляване на замърсяването на средата, в която живеем и работим.

Ние хората непрестанно затрупваме Земята с планини от боклук.
Дали се замисляме колко дълго той ще остане в околната среда?
БОКЛУЦИТЕ НЕ ИЗЧЕЗВАТ!

Осъзнавайки факта, че опазвайки Земята, запазваме и себе си, Ние, „Призма Лукс” ООД решихме да дадем своя принос, колкото и нищожно малък да е той, в опазване на Земята за нашите деца. Започваме от себе си и „нашата къщичка”. Няма да изброяваме многообразието от инициативи, в които ще се включим и дейности, които ще предприемем за пестенето на вода и енергия, разделното събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъците, които „произвеждаме” в офиса и в къщи... НИЕ ВЕЧЕ ГО ПРАВИМ !

За да продължим напред се нуждаем от Вас, Вашето съдействие и помощ. С много от нашите партньори :

- стартирахме обмен на електронни фактури, заявки, протоколи и друга кореспонценция чрез интернет;
- започнахме оптимизация на единичната номинална стойност на ваучерите за храна, които емитираме към ползвателите и търговската мрежа;
- с активното съдействие на „Интернешънъл Асет Банк” АД преминахме към изцяло електронно банково обслужване и уведомяване на нашите клиенти

Убедени сме, че това е част от оптималния алгоритъм за преминаване към електронен ваучер за храна.
Ние „Призма Лукс” ООД, знаем че няма да решим всички екологични проблеми на Земята.
Нека заедно се опитаме да направим по нещо малко, така че и нашите деца да знаят какво е красотата и вълшебството, които нашата природа ни дава.

С ОБЩИ УСИЛИЯ - ЩЕ УСПЕЕМ !!!