Образци на необходимите документи отнасящи се за ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ
(*Предоставените документи са във формат DOC и XLS)

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Съдебна регистрация – препис от решението на съответния съд или нотариално заверено копие.
2. Актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие.
3. Удостоверение за регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност.
4. Удостоверение за регистрация в Единен държавен регистър на стопанските субекти “БУЛСТАТ”.
5. Удостоверение за липса на данъчни задължения.
6. Удостоверение за липса на задължения за задължителни осигурителни вноски;
7. Декларация, че по отношение на лицата не е постановено решение по чл. 630 и чл. 631 от Търговския закон, както и че не е вписано решение за ликвидация.
8. Декларация, че са наели всички свои работници и служители по трудово правоотношение и/или по договори за управление.
9. Декларация, че във фирмата се спазват изискванията за безоопасни и здравословни условия на труд.
10. Декларация, че са регистрирани като търговци и извършват стопанска дейност чрез търговски обекти по чл. 2, ал. 2 от Наредба № 7 от 09 юли 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор.

УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ДОСТАВЧИЦИТЕ:

1. ресторанти по смисъла на § 1, т. 36 от Закона за облагане доходите на физическите лица.
2. заведения за бързо обслужване по смисъла на § 1, т. 37 от Закона за облагане доходите на физическите лица.
3. обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на чл. 19 от Закона за храните.
"Ресторанти" са класически ресторанти, специализирани ресторанти (брасери, барбекю, грил), ресторанти с българска кухня, ресторанти с чуждестранна кухня и атракционно-тематични ресторанти (шатра, кошара, колиба, фрегата, воденица, пикник, механа, битова къща, ханче, странноприемница и други).
"Заведения за бързо обслужване" са снекбар, бистро, фаст фууд, пицария и заведения за топли закуски, шкембеджийница, кебапчийница, баничарница, мекичарница и други.


НЕ ОТГОВАРЯТ НА УСЛОВИЯТА :

Питейни заведение, кафе-сладкарници, дневни барове, нощни барове, бюфети, павилиони, каравани подобни на тях

"Питейни заведения" са кафе-аперитив, винарна, пивница-кръчма, бирария, коктейл-бар, както и бюфет, павилион и каравана.
"Кафе-сладкарници" са кафе-сладкарница, сладоледен салон, кафе-концерт, кафе-театър, кафе с игри (шах, табла, карти, билярд, моникс), кафе-клуб, кафетерия и чайна.
"Дневни барове" са бар към хотелски комплекси, самостоятелен бар, млечен бар, кафе-бар и коктейл-бар.
"Нощни барове" са бар с програма, без програма, бар-вариете, казино, дискотека, кабаре, стриптийзбар и други подобни.
"Бюфет, павилион, каравана" са питейни заведения, предлагащи ограничен асортимент предимно готови стоки, студени и топли закуски, тестени и захарни изделия, пиво, топли и безалкохолни напитки и ограничен асортимент алкохолни напитки.